Bilgisayar Programcılığı Hakkında

Bilgisayar Programcılığı Programında Okutulan Dersler için tıklayınız

Programın Açılma Gerekçeleri 

Bilgisayar Programcılığı programının temel amacı, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar  teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri  öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen  nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç  duyulan  ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Dersler Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Bilgisayar  Programcılığı alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler,  2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, Php Programlama, Java Programlama, Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır.  

 Bilgisayar Programcılığı önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Programcısı” veya  “Bilgisayar Teknikeri” ünvanı  alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel  sektör kuruluşlarının  bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde  ihtiyaç duyulan  bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları, Harç ve Öngörülen Ücretler

Bilgisayar Programcılığı programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  v eya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.

Eğitim ve öğretim  için  öngörülen  ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği normal öğrenim harcıdır. Uzaktan Eğitim ücretleri ise üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen ücretlerdir.

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar(Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Mezuniyet için, 116 kredi ders almak  ve  30 iş günü  zorunlu  İşyeri Stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.